Stichting Groene Juliana

voorjaar 234Vanwege het stenige karakter van onze buurt hebben een aantal bewoners het initiatief genomen om de buurt te vergroenen: verharding waar nodig, verzachting waar mogelijk is het uitgangspunt. In mei 2004 hebben we de Stichting De Groene Juliana opgericht. Naast de Stichting staat ook een klankbordgroep bestaande uit betrokken buurtbewoners.

Met ca. 60 bewoners zijn we begonnen na te denken over de vergroening van de buurt en ieders wensen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport Julianapark-Amsterdam, groen, groener, groenst. In de loop van de jaren zijn er ruim 20 extra bomen geplant, samen met schoolkinderen uit de buurt, ook in het kader van de jaarlijkse boomplantdag.

In de Kees Boekestraat, een zeer onaantrekkelijke stenige straat met acht kopse kanten van flatgebouwen, zijn drie groene gevels gerealiseerd. Verhuurder Vesteda heeft de rekken gefinancierd en geplaatst, het stadsdeel heeft de geveltuinen voorbereid en buurtbewoners zorg(d)en voor de keuze en de aanschaf van de planten en het onderhoud van de geveltuinen.

Een van de andere zichtbare resultaten is de metamorfose van een betonnige niet-gebruikte speelplek naar een bloeiende vaste plantentuin. Deze tuin is ontworpen en aangelegd door buurtbewoners die zelf ook de tuin onderhouden.

Jaarlijks vindt er in de zomer in de tuin een high tea plaats waar ca. 50 bewoners, oud en jong, genieten van de tuin en zelfgebakken taarten. “Mevrouw, u weet niet half hoe gelukkig u ons maakt”, was een van de grootste complimenten die we hebben gekregen van een oudere buurtbewoonster. “Wij vinden dit heel COOL!”, was er een van een jonge bewoonster.