De Julianatuin

2012

2012

In 2007 is, in overleg met stadsdeel en bewoners, besloten om een saaie, nauwelijks gebruikte speelplek in de Benno Stokvisstraat (hoek Clara Wichmanstraat, Amsterdam-Oost) om te vormen tot een vaste plantentuin. Het ontwerp van de tuin is gemaakt door Ellen Duijnhouwer, het beplantingsplan door Ellen, samen met een aantal andere bewoonsters van de wijk uit de klankbordgroep. Er is gekozen voor veel vaste planten in groepen, afgewisseld met grassen. Voor de structuur zijn ook een aantal buxusbollen in het plan opgenomen en een aantal bomen en heesters. Tot onze verrassing zijn vooral de vaste planten heel goed aangeslagen. De bomen en heesters helaas een stuk minder. In het najaar van 2008 is er ook een groot aantal bolletjes geplant. Aan het aanplanten van de vaste planten en het poten van de bollen hebben veel buurtbewoners (oud en jong) een steentje bijgedragen.

In 2008 zijn er drie geveltuinen aangelegd in de Kees Boekestraat. Verhuurder Vesteda heeft de rekken gefinancierd en het stadsdeel heeft de geveltuinen aangelegd. De bewoners hebben gezorgd voor de beplanting: voornamelijk blauwe regen en lavendel.

Een vaste plantentuin blijft een dynamisch geheel en vraagt elk jaar weer aandacht. Sommige planten verdwijnen en andere dreigen de halve tuin over te nemen. Ook zijn niet alle planten even goed bestand tegen vorst, droogte of nattigheid.

2006

2006