Natuurnieuws

Beleef de lente 2022
Vanaf 1 maart zijn de webcams van de Vogelbescherming weer live te volgen. Dit jaar vinden we de steenuil, de kerkuil, de bosuil, de slechtvalk, de torenvalk, de merel en de zeearend al voor de camera’s. Ook zijn er camera’s geplaatst bij een vijver ergens in het land, met beelden van o.a. vinken, kepen en roodborstjes. Zie bijvoorbeeld ook deze mooie opname van een boomklever bij de vijver: https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/bouwplaats. Ooievaar, koolmees en boerenlandvogels volgen binnenkort. Ook komen er nog twee verrassingsvogels bij.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente

Steenuil

 Steenuil 

Nationale Tuinvogeltelling
Van 28 januari tot en met 30 januari 2022 is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Op deze dagen vragen de Vogelbescherming en Sovon iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Hoe werkt het?
Tel op vrijdag 28 januari, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar óver je tuin? Die tellen niet mee. Scholen, kinderboerderijen en andere groepen kunnen van tevoren tellen op een moment dat hen schikt.

Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of op je balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in je tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.* Als je wel duidelijk ziet dat het om verschillende individuen gaat, kun je de vogels wel allemaal tellen, bijvoorbeeld een merelman (zwart) en een merelvrouw (bruin) tellen als twee merels mee.

Je telling geeft je gemakkelijk door via de website van de Tuinvogeltelling. Het telformulier staat daar voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 31 januari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met je smartphone en je kunt na je half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels je hebt gezien.

Veel voorkomende vogels bij ons in de buurt: koolmezen, pimpelmezen, vinken,  spreeuwen, houtduiven, merels, eksters, halsbandparkieten, kauwtjes, kraaien. Met wat meer geluk: specht, gaai, groenling, roodborst, staartmezen, Turkse tortel,  of beter kijken: heggemus, winterkoninkje en heel soms een goudhaantje, een vuurgoudhaantje, een zwartkop, een puttertje of een sperwer. En eigenlijk opvallend weinig huismussen.

Goudhaantje

Zie voor het verschil tussen verschillende soorten huismussen en de heggenmus: Herken de huismus – Mussenwerkgroep
En voor het verschil tussen een goudhaantje en een vuurgoudhaantje: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/goudhaan?

Voor informatie over de tuinvogeltelling en doorgeven telresultaten: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling?

 Heggenmus en winterkoninkje